Branding: – Tradisjonelle medier har "null" effekt

Generasjon Z vil nås best gjennom digitale medier

The Reputation Institute (RI) har nylig publisert sin nyeste og største undersøkelse innen merkevareomdømme, og et av hovedresultatene bør stimulere til litt av en diskusjon blant PR-fagfolk. RI-undersøkelsen hevder at tradisjonelle mediers innvirkning på en bedrifts omdømme blant forbrukere er “null”.

De viktigste faktorene er derimot direkte erfaringer med selskapet og selskapets markedsføring og PR, for eksempel gjennom sosiale medier. Med andre ord, vi reagerer på et selskaps kommunikasjon, men omdømmet bestemmes på grunnlag av direkte samhandling med firmaet, altså gjennom kjøpsopplevelsen og direkte kommunikasjon mellom firma og kunde.

Denne konklusjonen er et godt argument for å ta i bruk sosiale medier mellom firma og kunde for å direkte forme merkevarens omdømme før og i alle ledd av kjøpsprosessen:

1. Anerkjennelse av behov

2. Informasjonssøk

3. Vurdering av alternativer

4. Produktbeslutning

5. Vurdering av kjøp

At tradisjonelle medier ikke har noe effekt på omdømme er et oppsiktsvekkende resultat for PR-yrket som lenge har sett sitt forhold til media som sin hovedegenskap. PR-yrket er tradisjonelt tett koblet til journalistyrket og avisbransjen.

Jeg er ikke særlig overrasket over resultatene. Internasjonalt har mediene har vært gjennom en omfattende fragmenteringsprosess i de siste tiårene. Mange byaviser er døende og nyhetsprogrammer mister seere. Globalt har mediene har fulgt et horisontalt segmenteringsmønster som vi også har sett i andre forbrukerprodukter, med et økende antall varianter tilgjengelig for å tjene spesielle nisjeinteresser.

Jeg er i midlertidig skeptisk til at de sier at effekten er ”null”. Veldig sjelden kan og bør man selvsikkert uttale seg i slike absolutte termer når temaet er menneskers tanker og følelser.

Et annet funn i undersøkelsen relaterer til et interessant aspekt ved omdømme, nemlig at omdømme er hovedsakelig basert på følelser, ikke på intellekt eller fakta. Markedsførere har lenge visst at folk handler på grunnlag av følelser, ettersom forbrukere sjelden prioriterer å rasjonelt vurdere produkter opp mot hverandre – det er for tids- og ressurskrevende. Men, PR har tradisjonelt holdt fast på sin mening om dette var viktigere for markedsførere, mens innen PR har tankelederskap og intellektuell diskusjon vært sentralt.

Denne studien er ikke være perfekt, og vi har rett til å bestride både resultat og prosess. Men, som en av mange pekere bygger dette oppunder argumentet om at tradisjonell PR og markedsføring har virkelig begynt å miste sitt fotfeste og nye metoder må tas i bruk.

Written by

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message

Heidi feat. Ro webpage
uriks-screen[1]
Utkast forside Bergen Flytting og Renhold
Visitaskoy.no2012
Chicklit
logo_800_391
banner-1
uriks_icon_400_474
Riki Renhold Facebook
Polarbarn portfolio Webvindu
CocaineNO1
minhud
ANF redaktøransvar
Care Media juli 2011
Riki Renhold