Webvindu-prosessen

Webvindu bygger merkevarer.

Å bygge en merkevare handler om å ta kontroll over eget omdømme. Hva er ditt drømmeimage? Du kan realisere det.
Merkevarebygging handler om å ta tak i og styre et merkes (en bedrifts eller et produkts) omdømme gjennom å utvikle og innrette merkets samlede leveranse (totale markedstilbud) etter hvordan man vil at det skal bli oppfattet, i markedet og i samfunnet for øvrig.
Merkevarebygging = omdømmestyring.
Å bygge en merkevare handler om å arbeide systematisk og helhetlig med å få omverdenen til å oppfatte merkevaren slik din bedrift ønsker.
Altså å styre merkets omdømme eller som det så fint heter; dets image.
Med image menes hele den verden av forestillinger, tolkninger og assosiasjoner som knyttes til et merke. Det vil si det merket gjennomgående står for og oppfattes som i markedet. Det er dette vi gjennom merkevarebygging søker å styre.
Hva vil du at ditt image skal være, og for hvem er det viktig at du fremstår med ditt ønskete image? Overfor målgruppen. Å fremstå attraktiv overfor målgruppen er helt essensielt.
Å være annerledes eller et enda bedre produkt eller bedrift enn konkurrentenes, bidrar til å bygge en sterk merkevare.

Webvindu utvikler design.

En strategi for å definere ønsket merkevare leder frem til designutvikling. Design er et viktig virkemiddel i merkevarebyggingen. Sammen med reklame, er design ofte det viktigste virkemiddelet for å skape forventninger. Imidlertid må en merkevare bygges på en altomfattende plattform, som beskriver alle sider ved merkevaren.
Webvindu mener at blant de beste måter å bygge en sterk merkevare på, er å investere i design.

Webvindu starter og veileder i digital dialog.

Vi lever i den digitale dialogens tidsalder.  Noen vil ha det til at merkevarebygging og omdømmebygging går ut på ett. Mens merkevarebygging grunnleggende sett må følge samme strategiutvikling som tidligere, har omdømmebygging gått sine egne, nye veier. Å utarbeide et sterkt merke i et konkurransesamfunn, krever en møysommelig prosess frem mot et klart definert resultat, som i neste omgang skal settes ut i livet.
Vi nevnte under “Designutvikling”, at det er en medvirkende og viktig faktor i god merkevarebygging. På grensen mellom selve merkevarebyggingen og omdømmebygging,  finnes i vår tidsalder en ny form for ferdighet, for utfordring, for kunst, som er og blir essiensiell forbundet med å være forretningsdrivende i dag: Det er den digitale dialogen vi snakker om.
Den er kommet for å bli, og den blir stadig viktigere. Som bedrift må man i dag være representert på internett, i det minste med en nettside for eget firma. Men selv ikke dette er tilstrekkelig. Lite oppleves som mindre kommuniserende enn en mer eller mindre statisk nettside. Det er i de digitale samtalerommene at dialogen finner sted. Det er i disse rommene du må vise hvem du er.
Parallellen mellom definert ønsket merkevare og definert ønsket omdømme er åpenbar: Før man går inn i det digitale samtalerommet må man stille seg spørsmålet: Hvem er det du ønsker å være? For hvem? Å definere dette er igjen å ta kontroll over eget omdømme, også på disse viktige arenaene.
Arenaene vi snakker om er i all hovedsak Facebook, Twitter, LinkedIn, You Tube med flere.
Å være annerledes eller et enda bedre produkt eller bedrift enn konkurrentenes, bidrar til å bygge en sterk merkevare. Og å være en ydmyk, lyttende og sympatisk, interessert, meddelende og energisk/glad samtalepartner, bidrar til å bygge ditt gode omdømme. To gode tips: Ikke vær mer enn det du er. Og – hold det du lover.

Wevbvindu jobber målrettet for et godt omdømme for våre kunder.

I følge nyere studier, som Webvindu skriver om her, skal tradisjonelle medier ha null effekt på et firmas omdømme og altså ikke lenger fungere som viktig omdømmebygging. Webvindu er overbevist om at omdømmebygging i denne digitale tidsalder skjer på en annen måte. På andre arenaer enn de tradisjonelle arenaene for reklame og markedsføring.
Jungeltelegrafen på internett er uhyre viktig, og bidrar til å bygge et godt omdømme av din bedrift eller ikke. Jungeltelegrafen på internett med det gode budskapet om din bedrift, har:
Fattet interesse for din bedrift, gjerne ut fra de anstrengelser du har gjort for å gjøre deg viden kjent.
De har sett nærmere på hva du har å tilby, og har en god opplevelse av det. De har sett på hva du har sagt, og måten du har snakket sammen med andre på, og likt det også!
Lykkes du i å presentere deg godt, kommunisere genuint og attraktivt og snakke sammen med mottager på nettet på en respektfull og litt ydmyk måte, ja, da er du i ferd med å bygge deg et godt omdømme for ditt firma.
Gratulerer!

Written by

Daglig leder i Webvindu

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message

Heidi feat. Ro webpage
uriks-screen[1]
Utkast forside Bergen Flytting og Renhold
Visitaskoy.no2012
Chicklit
logo_800_391
banner-1
uriks_icon_400_474
Riki Renhold Facebook
Polarbarn portfolio Webvindu
CocaineNO1
minhud
ANF redaktøransvar
Care Media juli 2011
Riki Renhold